Uzavření ZŠ a MŠ Dřevčice v pátek 4.9.2020

Ve středu 2.9. v 18:00 jsme se dozvěděly, že v pátek 4.9. od 7.00 do 18.00 bude zcela zaslepeno kanalizační potrubí a uzavřen přívod vody v celé obci z důvodu opravy jímky čističky odpadních vod.

V tak krátkém časovém úseku nejsme schopny zajistit náhradní program pro tento den.

Vzhledem k odstávce vody nemůžeme používat ve škole toalety, nelze si v tomto hygienicky zpřísněném období umýt ruce a není v našich možnostech zajistit stravování pro 100 strávníků.

Z těchto důvodů vyhlašuje ředitelka školy na tento den ředitelské volno.

Zdraví vašich dětí a všech zaměstnanců je pro nás velmi důležité.