Sběr

Sběr papíru

Sbíráme novinový papír, časopisy, letáky, tiskopisy, atd.

Svázané balíky položte na vyhrazené místo v šatně „Kytiček“

Děkujeme