Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitelky školy.