PRÁZDNINY !!!!

Přejeme všem žákům i rodičům odpočinek a pohodové chvíle.

Užijte si prázdniny plné smíchu a rodinné pohody.

Naberte síly, abychom se mohli 4.září v 8:45 sejít a zahájit nový školní rok.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 15.6.2017 od 18:00

se uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Dozvíte se například, co budou vaše děti v září potřebovat, co můžete pro své dítko ještě během prázdnin

udělat, aby zvládlo nástup do školy s úsměvem…

Můžete si připravit konkrétní dotazy pro paní učitelku, která se bude vašim dětem v 1.třídě naplno věnovat.

Těším se na vás  Magdalena Wollmannová