Český den proti rakovině

Po roce se budou prodávat kytičky – POUZE ve středu 16.5.

Kytičky budou k dispozici v obou třídách MŠ. Další kytičky budou rozdávat děti a to od 7:00 v okolí školy.

Vybírá se nejméně 20,-

Předem děkujeme za váš příspěvek.

ZÁPIS DO ZŠ

Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhne zápis do ZŠ.

Bližší informace budou včas zvěřejněny.

Upozornění pro rodiče, kteří budou žžádat o odklad povinné šškolní docházky. Ten vydává ředitelka šškoly na základě žžádosti rodičů o odklad a doporučujícího posudku pedagogicko-psychologické poradny. Žádáme tedy rodiče, aby posudek z pedag.psychologické poradny měli již u zápisu s sebou. Škola tak bude moci lépe vyhodnotit počet uvolněných míst v 1.ročníku.

Kroužky

Ve středu 20.12.2017 a ve středu 3.1.2018 nebude kroužek keramiky.

Ve čtvrtek 21.12.2017 nebudou kroužky – Šikulky, Letem světem.