Školní družina

Kapacita – 20 dětí

Přijímají se děti zaměstnaných rodičů, přednostně podle věku dítěte ( do třetího ročníku ).

Provozní doba – 11:45 – 15.30    

Děti vyzvedávejte od 12:15 – 13:00 hodin (pobyt venku) a dále od 14:30 hodin.

Poplatek – 100,- za měsíc v níže uvedených splátkách

  • 400,-   září – prosinec
  • 300,-   leden – březen
  • 300,-   duben – červen

Pokud má dítě odcházet z družiny samo, v jinou hodinu než má domluveno, je potřeba to oznámit písemně.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Dřevčice si můžete prohlédnout zde