Školní družina

Kapacita – 20 dětí

Přijímají se děti zaměstnaných rodičů, přednostně podle věku dítěte ( do třetího ročníku ).

Provozní doba – 11:45 – 16:00    

Děti vyzvedávejte od 12:15 – 13:00 hodin (následuje pobyt venku) a dále od 14:30 hodin.

Poplatek – 130,- za měsíc v níže uvedených splátkách

  • 650,-   září – leden
  • 650,-   únor – červen

Odchody

Děti budou opouštět ŠD podle rozpisu v zápisním lístku.

Pokud má dítě odcházet z družiny samo, v jinou hodinu než má domluveno, je potřeba to oznámit písemně.

samostatný odchod ze ŠD

Ostatní 

  • Děti si přinesou náhradní oblečení na pobyt venku.
  • Nezapomeňte na odpolední svačinu.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Dřevčice si můžete prohlédnout zde