Mateřská škola – Motýlci

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Třída „Motýlci“  7.00 hodin – 14.00 hodin

   Informace o příchodech a odchodech dětí ze třídy „Motýlků“
   Děti se scházejí ve své třídě „Motýlci“.

    Ve 13.45 hodin odcházejí do jídelny školy na odpolední svačinku, po které pak přecházejí do třídy

   „Kytičky“. Zde jsou až do rozchodu domů.

   (Pozn.: V případě nízkého počtu dětí, mohou být děti z obou tříd spojeny do jedné třídy.)