GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, „Obec Dřevčice“ jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost

J&T advokátní kancelář s.r.o., IČ: 04996305.
Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Mgr. Petra Štemberková.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

adresa sídla: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefonní číslo: 774 720 720

e-mail:  office@jtak.cz