Jídelna

Pro školní rok 2023/24

O chod školní kuchyně se stará Hana Dubská a Jana Hlaváčová.

Cena stanovená pro MŠ – 1 000 Kč/měsíc, 48 Kč/den (3 – 6 let), 50 Kč/den (7 a více let)

Cena stanovená pro ZŠ – 800 Kč/ měsíc, 38 Kč/den (6 – 10 let), 40 Kč/den (11 a více let)

Stravné se platí převodem na účet školní jídelny.

Platbu provádějte na účet číslo:

30015-428642389/0800 nejpozději do 22.dne v měsíci. (- platba je na následující měsíc)

Trvalé příkazy zadávejte nejpozději k 22.srpnu – 22.květnu.

Dítě je nutno omluvit den předem do 14:00 pouze písemnou formou na email školní jídelny  jidelnadrevcice@seznam.cz

Rodiče si mohou vyzvednout stravu dítěte pouze 1.den jeho nepřítomnosti (nemoci).

Obědy budou vydávány v 11:00 do vašich jídlonosičů. Choďte zadním vchodem k jídelně přes zahrádku a dodržujte prosím stanovený čas.

Informace ohledně stravování můžete řešit na telefonním čísle 603546772 nebo emailem jidelnadrevcice@seznam.cz

Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol, Školní mléko.
Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol více ZDE