Jídelna

Stravné se platí převodem na účet školní jídelny.

Platbu provádějte na účet číslo:

30015-428642389/0800 nejpozději do 22.dne v měsíci. (- platba je na následující měsíc)

Trvalé příkazy zadávejte nejpozději k 22.srpnu – 22.květnu.

Dítě je nutno omluvit den předem do 14:00 pouze písemnou formou na email školní jídelny  jidelnadrevcice@seznam.cz

Rodiče si mohou vyzvednout stravu dítěte pouze 1.den jeho nepřítomnosti (nemoci).

Veškeré informace ohledně stravování podává vedoucí jídleny Jana Krausová osobně nebo můžete

využít elektronické pošty jidelnadrevcice@seznam.cz

Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol, Školní mléko.
Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol více ZDE