Jídelna

Vážení rodiče,

od září letošního školního roku 2022/23 dochází ke změně cen stravného v naší školní jídelně.

Prosíme, abyste si od října 2022 upravili částky na Vašem trvalém příkazu v bance.

Variabilní symbol se nemění.

Cena stanovená pro MŠ – 1 000 Kč/měsíc, 48 Kč/den

Cena stanovená pro ZŠ – 800 Kč/ měsíc, 38 Kč/den

                                                                                                         Jana Krausová

                                                                                                             vedoucí ŠJ

Stravné se platí převodem na účet školní jídelny.

Platbu provádějte na účet číslo:

30015-428642389/0800 nejpozději do 22.dne v měsíci. (- platba je na následující měsíc)

Trvalé příkazy zadávejte nejpozději k 22.srpnu – 22.květnu.

Dítě je nutno omluvit den předem do 14:00 pouze písemnou formou na email školní jídelny  jidelnadrevcice@seznam.cz

Rodiče si mohou vyzvednout stravu dítěte pouze 1.den jeho nepřítomnosti (nemoci).

Obědy budou vydávány v 11:00 do vašich jídlonosičů. Choďte zadním vchodem k jídelně přes zahrádku.

Veškeré informace ohledně stravování podává vedoucí jídelny Jana Krausová osobně nebo můžete

využít elektronické pošty jidelnadrevcice@seznam.cz

Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol, Školní mléko.
Naše škola podporuje projekt Ovoce do škol více ZDE