Mateřská škola

Mateřská škola je součástí Základní školy v Dřevčicích a je dvoutřídní: třída „Kytičky“je heterogenní s počtem 25 dětí ve věku od tří do pěti let, třída „Motýlci“ je třídou předškoláků, kterou nyní navštěvuje 12 dětí.

Školní vzdělávací program  je k nahlédnutí  v tištěné podobě. Transformace ŠVP do realizační podoby je uskutečňována učitelkami mateřské školy  formou Třídních vzdělávacích programů.

O děti pečují a předškolně je vzdělávají tři kvalifikované učitelky: 

Adéla Rajtrová – učitelka, třída “ Kytičky “

Jana Vondrová – učitelka, třída “ Kytičky “

Markéta Hučková – učitelka, třída “ Motýlci “

MŠ se účastní společných akcí se školou základní (divadelní představení, školy v přírodě, výlety, sportovní akce a další).
Děti mají k dispozici moderně zařízené herny, jídelnu i šatny. Kromě prostor samotné MŠ je využívána nově upravená zahrada mateřské školy, park s hřištěm vedle školy, školní tělocvična a místní fotbalové hřiště.
Školka od roku 2005 až do současnosti prošla velkými změnami, proběhla výměna oken,nábytku, hraček, rekonstrukce šaten i sociálního zařízení. V roce 2013 byla vytvořena třída „Motýlci“ (půdní vestavba). V roce 2016 byla na celé budově školy vyměněna střecha.