Časové rozvržení vyučovacích hodin

1.hodina – 8:00 – 8:45                                                                                       

2.hodina – 8:55 – 9:40                                                                                               

3.hodina – 10:00 – 10:45                                                                                      

4.hodina – 11:00 – 11:45                                                                                      

5.hodina – 12:00 – 12:45                                                                                     

6.hodina – 12:55 – 13:40