Platby

Číslo účtu pro platbu školného:

0428642389/0800

Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí.

Číslo účtu pro platbu stravného:

30015-428642389/0800

Odhlašování obědů – jidelnadrevcice@seznam.cz