Zápis do 1.třídy

Náležitosti k podání žádosti k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1.třídy proběhne ve čtvrtek 11.dubna 2024

od 13:30 – 16:00 dle časového harmonogramu

(k dispozici v MŠ)

Všechny potřebné formuláře najdete zde:

Zákonní zástupci žádající o zápis do školy s sebou přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • vyplněný zápisní lístek
 • občanský průkaz
 • ofocený rodný list dítěte (nemusí být originál)

Zákonní zástupci žádající o odklad povinné školní docházky s sebou přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • vyplněnou žádost o odklad
 • vyplněný zápisní lístek
 • občanský průkaz
 • ofocený rodný list dítěte (nemusí být originál)
 • doporučení Speciálního pedagogického centra nebo Pedagogicko- psychologické poradny
 • potvrzení dětského lékaře