Zápis do 1.třídy

Náležitosti k podání žádosti k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1.třídy proběhne ve čtvrtek 8.4.2021 v čase od 13:30 do 16:00 bez přítomnosti dětí.

Naše škola zvolila osobní podání žádosti v předem dohodnutém čase, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob ve škole.

Všechny potřebné formuláře najdete zde:

Zákonní zástupci žádající o zápis do školy s sebou přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • vyplněný zápisní lístek
 • občanský průkaz
 • ofocený rodný list dítěte (nemusí být originál)

Zákonní zástupci žádající o odklad povinné školní docházky s sebou přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • vyplněnou žádost o odklad
 • vyplněný zápisní lístek
 • občanský průkaz
 • ofocený rodný list dítěte (nemusí být originál)
 • doporučení Speciálního pedagogického centra nebo Pedagogicko- psychologické poradny
 • potvrzení dětského lékaře

O volný termín (bez křížku) si zažádejte na adrese: drevcice.ms.motylci@seznam.cz, tabulka bude průběžně aktualizována.

ČasJménoJméno
13.30xx
13.45xx
14.00x
14.15x
14.30x
14.45x
15.00x
15.15x
15.30x
15.45x