PLAVÁNÍ

Plavání v tomto školním roce se zúčastní 2. a 4. ročník.

Termíny: 12.4. , 19.4., 26.4., 3.5., 10.5.

Připravte si koupací čepice a prověřte velikost plavek.

Bližší informace podáme před zahájením plaveckého kurzu.

ZÁPIS DO ZŠ

Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhne zápis do ZŠ.

Bližší informace budou včas zvěřejněny.

Upozornění pro rodiče, kteří budou žžádat o odklad povinné šškolní docházky. Ten vydává ředitelka šškoly na základě žžádosti rodičů o odklad a doporučujícího posudku pedagogicko-psychologické poradny. Žádáme tedy rodiče, aby posudek z pedag.psychologické poradny měli již u zápisu s sebou. Škola tak bude moci lépe vyhodnotit počet uvolněných míst v 1.ročníku.

Platba za ŠD

Vážení rodiče,

v měsíci lednu se vybírá poplatek za školní družinu

na období leden – červen – tj.600 Kč.