Dezinfikování budovy školy

Celá budova školy se průběžně čistí ozónem.

Žádáme rodiče, kteří chodí s dětmi do MŠ, aby respektovali nařízení a v budově školy se pohybovali s nasazenou rouškou po celou dobu svého pobytu.