Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVČICE

pro školní rok 2020/2021 se koná

v úterý 12. května od 9:00 – do 13:00 hodin

 odevzdání formulářů dle časového rozvrhu

V tento den přineste s sebou vyplněné formuláře, kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte.

Vyzvednout formuláře k vyplnění můžete

v úterý 28. dubna  od 9:00 – do 13:00 hodin

v přízemí školy

ZÁPIS BUDE TENTOKRÁT PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ !!!!!!