Poděkování

Děkujeme členům SDH Dřevčice za vydezinfikování školy a jejího okolí pro zajištění bezpečí našich dětí v této náročné době. A zároveň hasičům také děkujeme za vybudování podesty pod venkovním sezením na školní zahradě.

Našemu zřizovateli děkujeme za poskytnutí dezinfekce a jednorázových roušek.

Kolektiv MŠ a ZŠ

Důležité informace pro rodiče v souvislosti se znovuotevřením ZŠ a MŠ Dřevčice 25.5.2020

provozní doba  MŠ  7,00 – 16,30

                                ZŠ    8,00 – 15,30 ( dopolední výuka 4 vyučovací hodiny – Čj, M, Aj, Čas )                                                        

– ZŠ –  výuka v 1. patře v kmenových třídách ve skupinách po cca 8  – 14 dětech (zákonní zástupci do budovy školy nesmí vstupovat)

– MŠ – provoz bude v přízemí pro obě oddělení – a to ve třídě Kytiček, skupina cca 20 dětí (zákonní zástupci smí do budovy školy vstoupit pouze s rouškou na nezbytně nutnou dobu)

– před znovuotevřením proběhne dezinfekce školy i za použití ozonizéru

Vzhledem ke společné budově platí všechna níže uvedená pravidla pro ZŠ i MŠ :

složení skupin je neměnné do 30.6. 2020, dítě nelze zařadit do skupiny později než k 25.5. 2020, o zařazení rozhoduje ředitelka školy

podmínky provozu – děti MŠ bez roušek, žáci ZŠ použijí roušky ve společných prostorech (2 roušky na den a sáčky na uložení)      

stravování zajištěno po skupinách od 11,30 do 12,30

dezinfekce rukou při příchodu do jednotlivých tříd nebo před každým jídlem

– před vstupem do školy bude každému změřena teplota bezdotykovým teploměrem, nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit

– první den provozu bude u vchodu do školy vybíráno čestné prohlášení – nutné! http://www.zsdrevcice.cz/cestne-prohlaseni-zakonnych-zastupcu/

vyzvedávání dětí bude probíhat následovně – rodič zazvoní na příslušný zvonek u vchodu a počká, až dozor dítě přivede 

– v případě velkého zájmu o provoz MŠ vydá ředitelka školy kritéria, podle kterých budou děti přijímány

– činnost všech kroužků je do 30.6. 2020 zrušena

rodiče dětí MŠ pošlou na email své třídy informaci, zda jejich dítě nastoupí do školky a jestli mají zájem o polodenní či celodenní provoz nejpozději do středy  20.5.2020

  ( na pozdější oznámení nebude brán zřetel )