Zahájení školního roku 2023/24

S žáky 2.až 5.ročníku se po prázdninách sejdeme ve třídách v 8 hodin. V tento den nemusí vůbec nic do školy nosit.

V 9 hodin pomohou přivítat prvňáčky. Za příznivého počasí se vítání uskuteční venku na parku u školy. Pokud počasí nedovolí, budeme ve vestibulu školy. Následně děti budou odcházet domů. Prvňáčci budou pokračovat se svou paní učitelkou v 1.třídě. Jejich rodiče se mezitím s paní vychovatelkou odeberou do školní jídelny, kde se dozvědí potřebné informace.