ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVČICE 2021/22

Ve středu 28. dubna od 14:00 – do 16:00 hodin

v přízemí školy si vyzvednete formuláře k vyplnění

Ve středu 12. května od 13:30 – do 16:00 hodin

přineste s sebou:

kompletně vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy s potvrzením

od lékaře,

žádost o přijetí dítěte do MŠ,

kopii rodného listu,

občanský průkaz zákonného zástupce.

ZÁPIS BUDE TENTOKRÁT PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ !!!!!!

Základní informace k nástupu dětí od pondělí 12.4.

Všechny děti se budou muset povinně 2x týdně testovat antigenními testy.

Nemusí se testovat děti, které

1. doloží potvrzení, že prodělaly onemocnění COVID 19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní

2. doloží potvrzení negativního výsledku PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin

Testování bude probíhat v tělocvičně školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek v těchto časech:

MŠ – Motýlci – 7:00 – 7:15

1.ročník – 7:30

3.- 4.ročník – 7:45

2.- 5.ročník – 8:00

Žáci ZŠ počkají před školou, kde si je vyzvedne jejich třídní učitelka.

Stále platí povinnost nosit chirurgickou roušku (děti), respirátor (dospělé osoby).

Videonávod k testování najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s

Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva školství: https://www.msmt.cz/

nebo zde : https://testovani.edu.cz/

UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ DŘEVČICE

ZŠ i MŠ jsou nadále z rozhodnutí vlády uzavřené.

Vážení rodiče, vláda rozhodla o uzavření základních i mateřských škol na období tří týdnů – od 27.2. do 21.3. 2021. Nebude fungovat školní družina, ani školní jídelna. Třídní učitelky vás obeznámí s podrobnostmi o způsobu distančního vzdělávání. Od 8.3. do 12.3. budou jarní prázdniny.

Učitelky budou pracovat z domova. Pro komunikaci s nimi tedy využijte jejich e-maily.

Doufejme, že dodržováním všech vládních omezení se situace obrátí k lepšímu a my zase budeme moct být s vašimi dětmi ve škole, školce.

Vedení ZŠ a MŠ Dřevčice