ZÁPIS DO ZŠ

Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhne zápis do ZŠ.

Bližší informace budou včas zvěřejněny.

Upozornění pro rodiče, kteří budou žžádat o odklad povinné šškolní docházky. Ten vydává ředitelka šškoly na základě žžádosti rodičů o odklad a doporučujícího posudku pedagogicko-psychologické poradny. Žádáme tedy rodiče, aby posudek z pedag.psychologické poradny měli již u zápisu s sebou. Škola tak bude moci lépe vyhodnotit počet uvolněných míst v 1.ročníku.

Platba za ŠD

Vážení rodiče,

v měsíci lednu se vybírá poplatek za školní družinu

na období leden – červen – tj.600 Kč.

 

 

Kroužky

Ve středu 20.12.2017 a ve středu 3.1.2018 nebude kroužek keramiky.

Ve čtvrtek 21.12.2017 nebudou kroužky – Šikulky, Letem světem.