Předškoláci doma

Milí rodiče, vzhledem k současné situaci vám tímto dávám možnost pracovat s vašimi dětmi aspoň orientačně do doby, než se zase uvidíme. V tomto období bychom si povídali na téma

Rozkvetlé jaro

Seznámili bychom se s hlavními znaky tohoto ročního období.

Připomněli bychom si důležité místo knihy v životě každého z nás a to jsme zvládli – navštívit místní knihovnu. 🙂

Jarní období nám více umožňuje zaměřit se na pozorování přírody a života v naší vesnici i v okolí. Proto bychom pozorovali změny v probouzející se přírodě. Poznávali bychom domácí a hospodářská zvířata a jejich rodící se mláďata.

Společně bychom oslavili svátky jara – Velikonoce.

Nezapomněli bychom na Den země 22.4.

Hlavně u nás, u předškoláků, bychom rozvíjeli zájem o učení, samostatnost a pocit radostného očekávání vstupu do 1.třídy ZŠ.

Během dubna bychom se zaměřili na dopravu a bezpečnost na ulici.

Rozlišovali bychom dopravní prostředky, poznávali dopravní značky a situace. Svátku maminek bychom využili k prohloubení citových vztahů k jednotlivým členům rodiny a k sobě navzájem.

Rodiče, vyzvedli jste si domů časopis „Hvězdička“ s kterým dle instrukcí můžete pracovat. Až  se zase uvidíme, přineste mi jej do třídy.

Pokud byste cokoliv potřebovali, pište mi na třídní e-mail: drevcice.ms.motylci@seznam.cz Ráda vám co nejdříve odpovím. Věřím, že se brzy opět sejdeme ve zdraví                                                                                                         

Markéta Hučková