Platba školného

Číslo účtu pro platbu školného: 

0428642389/0800

částka 400,- kč (platba k 20. dni v měsíci)