Otevření ZŠ

Termín otevření ZŠ – pondělí 25.5.2020 – nástup v pozdějším termínu nebude z hygienických důvodů umožněn.

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Žákům bude u vchodu do školy měřena teplota.

Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáčky na jejich uložení.

Školní stravování bude zajištěno vydáváním obědů podle hygienických pravidel.

První den je nezbytné odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení http://www.zsdrevcice.cz/cestne-prohlaseni-zakonnych-zastupcu/

Bez tohoto prohlášení nebude dítěti povolen vstup do školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020.

Žáci budou rozděleni do 4 skupin. ( max. počet dětí ve skupině je 15 žáků)

Výuka od 8:00.

1.ročník půjde na oběd v 11:45

2. a 3.ročník ve 12:00

4. a 5. ročník ve 12:15

Odpolední zájmové aktivity ( družina) budou probíhat do 15:30. Zvažte potřebu účasti vašeho dítěte.

Podrobnější informace k průběhu vzdělávání najdete zde:

http://www.zsdrevcice.cz/msmt-provoz-zs/