Zvýšená nemocnost dětí

U více dětí se objevily střevní problémy, zvracení, zvýšená teplota, kašel a rýma. Tyto symptomy mohou být u mladších dětí podle nejnovějších výzkumů příznaky onemocnění COVID-19.

Děkujeme rodičům, kteří v zájmu ochrany zdraví svého dítěte, ale i zdraví všech ostatních, neposílají děti do školy s těmito příznaky.

Testování ve školách neprobíhá, avšak pro vyloučení možnosti nákazy se individuální testování doporučuje a je i nadále státem hrazeno.