Informace pro rodiče o organizaci začátku školního roku 2021/22

Příchod do školy a testování

1.září

Žáci 2. a 3. ročníku mají sraz před školou v 8:00, žáci 4. a 5. ročníku v 8:15, kde si je ve stanovený čas vyzvednou třídní učitelky. Následuje testování AG testy a přechod do třídy. Děti z těchto ročníků budou odcházet ze školy v 9:00.

Žáci 1.ročníku budou s rodiči přicházet přímo do své třídy bez testování mezi 8:45 – 9:00. Žádáme dospělý doprovod o dodržování hygienických opatření (ochrana dýchacích cest). Ve třídě proběhne slavnostní uvítání prvňáčků, rodičům budou poskytnuty informace ohledně stravování a provozu školní družiny.

2. září

Tento den se budou testovat pouze žáci 1. ročníku. Sraz před školou bude v 8:00. Rodiče se budou moci testování, které proběhne ve školní tělocvičně, zúčastnit.

6. září

Proběhne u všech žáků školy 2. testování v těchto časech:

1.ročník – 7:30

2., 3. ročník – 7:45

4.,5. ročník – 8:00

Třídní učitelky si budou opět děti vyzvedávat před školou. Prosíme o dodržení určených časů.

9. září

Proběhne u všech žáků poslední testování. Časy zůstanou v platnosti.

V době od 1. do 10. září se budou používat roušky pouze ve společných prostorách. Při příchodu do školy je nutná desinfekce rukou. Škola bude používat antigenní testy od firmy Genrui (výtěr z přední části nosu). Pokud budou rodiče požadovat testování ze slin, musí si tyto testy zakoupit. Samotné testování však musí proběhnout ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění COVID 19 a neuběhlo od té doby 180 dnů. Testování lze také doložit platným negativním testem z odběrového místa.

Škola se bude řídit pokyny MŠMT ČR. V případě, že zákonní zástupci odmítnou testování, musí jejich dítě používat po celou dobu pobytu ve škole roušku. Dětem bez testu nebo roušky nebude umožněna účast na výuce. Budou jim zadány na období do 10. září domácí úkoly. Nemají nárok na distanční výuku.

Škola bude průběžně poskytovat aktuální informace o dalším vývoji situace.

Podrobné informace najdete níže –

http://www.zsdrevcice.cz/wp-content/uploads/2021/08/Manual-k-provozu-skol-a-testovani-zari.pdf

http://www.zsdrevcice.cz/wp-content/uploads/2021/08/Pruvodni-informace.pdf