ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVČICE 2021/22

Ve středu 28. dubna od 14:00 – do 16:00 hodin

v přízemí školy si vyzvednete formuláře k vyplnění

Ve středu 12. května od 13:30 – do 16:00 hodin

přineste s sebou:

kompletně vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy s potvrzením

od lékaře,

žádost o přijetí dítěte do MŠ,

kopii rodného listu,

občanský průkaz zákonného zástupce.

ZÁPIS BUDE TENTOKRÁT PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ !!!!!!