ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVČICE 2021/22

Ve středu 28. dubna od 14:00 – do 16:00 hodin

v přízemí školy si vyzvednete formuláře k vyplnění

Ve středu 12. května od 13:30 – do 16:00 hodin

přineste s sebou:

kompletně vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy s potvrzením

od lékaře,

žádost o přijetí dítěte do MŠ,

kopii rodného listu,

občanský průkaz zákonného zástupce.

ZÁPIS BUDE TENTOKRÁT PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ !!!!!!

Základní informace k nástupu dětí od pondělí 12.4.

Všechny děti se budou muset povinně 2x týdně testovat antigenními testy.

Nemusí se testovat děti, které

1. doloží potvrzení, že prodělaly onemocnění COVID 19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní

2. doloží potvrzení negativního výsledku PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin

Testování bude probíhat v tělocvičně školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek v těchto časech:

MŠ – Motýlci – 7:00 – 7:15

1.ročník – 7:30

3.- 4.ročník – 7:45

2.- 5.ročník – 8:00

Žáci ZŠ počkají před školou, kde si je vyzvedne jejich třídní učitelka.

Stále platí povinnost nosit chirurgickou roušku (děti), respirátor (dospělé osoby).

Videonávod k testování najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s

Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva školství: https://www.msmt.cz/

nebo zde : https://testovani.edu.cz/