Inspekční návštěva

Vážení rodiče,

ve dnech 9.2. – 10.2. 2021 se v naší škole uskutečnila tematická inspekční činnost ČŠI zaměřená na prezenční

i distanční výuku v době koronavirové pandemie.

V obou případech probíhá výuka podle ČŠI velmi dobře a bez připomínek. Organizace vyučování bude dál

pokračovat beze změn.

Kolektiv učitelek ZŠ Dřevčice