Vyzvedávání obědů – nové

Pravidla pro výdej obědů žákům ZŠ, kteří pokračují v distanční výuce .

Vážení rodiče, 

děti, které se neúčastní prezenční výuky, mají možnost si oběd odebrat pouze výdejním okénkem. Výdejní okénko bude zřízeno u zadního vchodu do budovy školy, tj. v zahrádce MŠ.

Výdej bude probíhat v 11.00 h formou bezkontaktního výdeje za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy) na speciálně vyhrazeném stole do vlastních jídlonosičů.    

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny – Jana Krausová    

Ředitelka MŠ a ZŠ Dřevčice – PaedDr. Zuzana Bergerová