Vysvědčení a pololetní prázdniny

STŘEDA 

Všem ročníkům končí vyučování v 11:45 předáním vysvědčení.

Není keramika.

ČTVRTEK

Probíhá výuka dle rozvrhu.

Kroužky odpadají.

PÁTEK

Pololetní prázdniny