Zápis do první třídy

Zápis dětí do první třídy proběhne 6.4.2017 od 13:00 podle časového rozpisu, který je v ředitelně školy.  

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Bude-li zákonný zástupce podávat žádost o odklad školní docházky nebo o dřívější nástup dítěte do školy (zápis pětiletých), je třeba k zápisu donést potřebné dokumenty z PPP nebo SPC a od odborného lékaře.

Napsat komentář